Varmennustarkastukset ja määräaikaistarkastukset

Teemme Tukes:n valtuuttamana varmennus- ja määräaikaistarkastuksia, Jouni Nissi (VTS 231), 040 355 6449.
Viimeistään tarkastustilaisuuteen on toimitettava kirjallisena kohteen perustiedot, sähkölaitteiston haltija ja rakentaja yhteystietoineen.

Varmennustarkastukset

Sähkölaitteiston rakentajan (sähköurakoitsijan) on teetettävä varmennustarkastus säädösten määrittelemän sähkölaitteistoluokituksen piiriin kuuluville sähkölaitteistoille.

Varmennustarkastusta varten tarvitaan pöytäkirjat suoritetuista käyttöönottotarkastuksista mittauspöytäkirjoineen ja ja mahdolliset poikkeamat standardeista kirjallisena. Tarkastuksesta tarkastaja luovuttaa sähkölaitteiston rakentajalle ja haltijalle sähkölaitteistoa koskevan tarkastustodistuksen ja tarkastuskertomuksen. Tarkastaja tekee myös ilmoituksen suoritetusta tarkastuksesta paikallisen jakeluverkon haltijalle ja vaativimmista kohteista Tukes:lle.

Määräaikaistarkastukset

Sähkölaitteiston haltijan (yleensä omistajan) lakisääteinen velvollisuus on tilata määräaikaistarkastus. Missä tarkastuksia vaaditaan ja tarkastuksien välit, löydät Tukes:n ohjeesta.

Määräaikaistarkastusta varten on tarkastuksen tilaajan hankittava sähkölaitteiston omistajan ja haltijan suostumus tarkastukselle. Tarkastuksia varten tulee olla mahdollisuus päästä kaikkiin tarkastuksen kohteen tiloihin. Sähkölaitteiston haltijalle tai omistajalle tulee varata mahdollisuus osallistua tarkastukseen.  Määräaikaistarkastuksessa tulee tarkastuskohteessa olla käytettävissä kohdetta koskevat käyttöpiirustukset sekä pöytäkirjat aiemmin suoritetuista sähkölaitteiston tarkastuksista.

Muut tarkastukset

Sähkölaitteistoille voidaan tehdä tarkastus esim. kiinteistön myynti- tai ostotilanteessa, omistussuhteen vaihtuessa on hyvä varmistua että sähkölaitteistot täyttävät turvalliselle käytölle asetetut vaatimukset.