Kuntotutkimukset

Sähkölaitteistojen kuntotutkimukset ja kuntoarviot

Teemme kiinteistöjen sähkö- ja telejärjestelmien kuntotutkimuksia ja -arviointeja sekä myöskin korjaussuunnitelmia ja asiantuntijapalveluita.

Kuntoarviointi on perustuu lähinnä silmämääräisesti tehtyyn arvioon sähkö- ja telejärjestelmien kuntoon. Tarvittaessa tehdään pistokoeluontoisesti mittauksia. Arvion perusteella voidaan tehdä laitteistolle pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma.

Kuntotutkimuksella tehdään laajempia lisäselvityksiä ja tarkastuksia kuten erilaiset mittaukset ja tutkimukset sekä suunnitelma-asiakirjoihin tutustuminen. Kuntotutkimuksella selvitetään mahdollisimman luotettavasti laitteiston nykyinen kunto ja toiminnallisuus sekä missä elinkaaren vaiheessa sähkö- ja telejärjestelmät ovat.

Selvityksien perusteella tehdään raportti mitä on tutkittu ja millaisia johtopäätöksia on tehty. Johtopäätöksien perusteella voidaan tehdä toimenpide-ehdotukset, ja antaa tarvittaessa kustannusennusteet ja aikatauluarviot. Raportointi tehdään TALO-90 tai TALO 2000 hankenimikkeistöön sopivaksi kokonaisuudeksi. Kuntotutkijallamme on sähkölaitteistojen kuntotutkijan (KT) pätevyys.

Päätoiminta Oulun alueella, mutta teemme kuntotutkimuksia ja kuntoarvioita koko Pohjois-Suomen alueella.